Kompetencer

Nuværende job

2018 – 2021

Freelance journalist og kommunikationsrådgiver i egen virksomhed.

Research for udenlandske medier (arbejder på dansk og engelsk), oversættelse og readaktion for magasiner. Koncept udvikler/kommunikationsrådgiver som underleverandør for PR bureau.

Leverer løbende PR arbejde til jødiske organisationer, herunder ØresundsLimmud.

Fast redaktør og journalist til månedlige nyhedsbreve og marketingsmateriale på dansk og engelsk.

2017

Freelance journalist og kommunikationsrådgiver.

Researcher for udenlandske medier (arbejder på dansk og engelsk), oversætter og redigerende for aviser og magasiner.

PR arbejde og månedlig redaktion af nyhedsbreve på dansk og engelsk.

2016

Freelance journalist. Skriver hovedsagligt, men ikke udelukkende, artikler om sundhed og om primær sektoren (praktiserende læger).

Kommunikationsrådgiver, konceptudvikler og bestyrelsesmedlem for ØresundsLimmud.org  (arbejder på dansk, svensk og engelsk – skriver hovedsageligt på dansk).

Bidrager hver måned til jødisk nyhedsbrev (artikel skrivning, redigering og oversættelse – fra engelsk til dansk).

Konceptudvikler på ny (ekstern) blog.

2015

Journalist/konsulent på Lægedage, Praktiserende Lægers Organisations Efteruddannelsesafdeling. Lægedage er de praktiserende læger og deres praksispersonales årlige efteruddannelsesuge. Arrangementet laves i samarbejde med Dansk Selskab for Almen Medicin. Lægedage havde 3300 deltagere, der fordelte sig på 127 kurser plus fælles sessioner, som foregik over 5 dage i Bella Center, København.

Rådgiver små og mellemstore virksomheder om kommunikation, herunder hjælper praktiserende læger med at synliggøre deres ydelser på lægehusenes egne hjemmesider.

Rådgiver om – og implementerer – kommunikationsstrategi for dansk/svensk konference. Sammen med min svenske kollega skriver vi nyhedsbreve på engelsk, dansk og svensk, producerer blogs, pjecer, plakater og PR materiale til relevante interessenter.

Fast leverandør til dansk/engelsk månedligt nyhedsbrev.

Skriver freelanceartikler til danske medier.

Skriver på min anden bog.

2014

Rådgav små- og mellemstore virksomheder i kommunikation. Sammen fik vi målrettet vores budskaber i medierne. Opgaverne strakte sig fra bl.a. virksomhedsportrætter og medietræning til offensive pressetiltag.

Medierådgving til almen praksis.

Kommunikationsstrategi for dansk/svensk konference. Nyhedsbreve på dansk og engelsk (samt svensk), produktion af blogs, pjecer, plakater og PR materiale til relevante interessenter sammen med min svenske kollega.

Skrev freelanceartikler til danske medier.

Fast leverandør til danske og engelske nyhedsbreve.

2013

Freelance journalist for medier, der leverer sundhedsvidenskabeligt og sundhedspolitisk materiale.

Fast leverandør af interviews, portrætartikler, omtale af videnskabelige resultater etc. bl.a. til Colitis Crohn Foreningens medlemsblad og til Morbus Bectherews medlemsblad.

Indlæste 3 bøger om USA (deriblandt min egen bog “USA 2 – Hverdag”) for Nota, Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder. Bøgerne udkom også som e-bøger samme år.

November 2010 – November 2012
Redaktør, konceptudvikler og skrivende journalist for Ugeskrift for Lægers Lægedage avis (konferenceavis som udkommer en uge i november hvert år). Avisen henvender sig til praktiserende læger og deres klinikpersonale.

Koordinerede samarbejde mellem udgiver, grafiker, fotograf, journalister og annoncesælgere samt forskere, undervisere, læger, lægepolitikere og klinikpersonale.

August 2012
Forfatter til undervisningsbogen “USA 2 – Hverdag”. Bogen udkom på Forlaget Hedeskov.

August 2007 til september 2012
Bosat i Virginia, USA. Selvstændig freelance journalist og kommunikationsrådgiver. Skrev (og skriver) løbende artikler for Ugeskrift for Læger, laver interviews og artikler på dansk og engelsk om alt fra forskning i overdiagnosticering til medicinproduktion i Kina.

Tidligere ansættelser

August 2000 – Juni 2007
Senior konsulent og Kommunikationsrådgiver for Praktiserende Lægers Organisation. Leder af kommunikationsenhed (4 personer). Ansvar for daglig pressekontakt, pressemeddelelser, nyhedsbreve, præsentationer om PLO (internationalt), kommunikationsstrategier, monitorering og evaluering af kommunikationstiltag, webredaktør, medlem af webportaludviklingsgruppe for Læger.dk, medlem af tværfaglige organisationsudviklingsgrupper i Lægeforeningen, taleskriver, artikler til Ugeskrift for Læger.

Vikarierende politisk redaktør for Ugeskrift for Læger i 10 måneder (ved siden af mit kommunikationsrådgiverjob).

Koordinerende sekretær for Forebyggelsesudvalget nedsat af Praktiserende Lægers Organisation og Dansk Selskab for Almen Medicin.

Rådgiver for Sundhedsstyrelsen i forbindelse med Forebyggelsesudvalgets samarbejde omkring udgivelser om livsstilssygdomme. Samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning, og medlem Sundheds.dk’s koordinerende kommunikationsgruppe. Rådgiver i Lægeforeningens medieudvalg, fællesprojekt om e-læring.

1999 – 2000 (1 år) Kommunikationsrådgiver, webredaktør og redaktør af EU-magasin, Erhvervsfremmestyrelsens EU Informationskontor.

1996 – 1999 (3 år) Informationsmedarbejder i Danmarks Lærerforening (inkl. barselsorlov).

Januar 1994 – juli 1996 (2 ½ år) Programrådgiver i det danske julekalenderprojekt « Children At Risk Network Group », finansieret af Danida og Mellemfolkeligt Samvirke, Nepal. Samarbejde med DR, om tv dokumentar « The Living Goddess ».

1991 – 1994. Barselsorlov, freelance journalist, diplomuddannelse i informationsjournalistik (DJH).

August 1989 – april 1991 – ansat i Odense Medieselskab (1 ½ år) og i Delta Produktion – begge tv selskaber leverede programmer til TV2-Fyn.

Uddannelse

1993 Diplomuddannelse i Informationsjournalistik (JD), Kommunikation og Public Relations fra Danmarks Journalisthøjskole. Moderne kommunikations-og ledelsesteori. Hovedopgaven bestod i en kommunikationsstrategi for CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse), København. Desuden underviser i kommunikation for CASA.

1989 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole (DJH). Hovedopgave i tv om danskere, der emigrerede til Sverige. Fagspeciale om EU. Nyheds-og dybdeborende journalistik, layout og grafik, redigering, sproganalyse,pressejura og samfundsvidenskab.

Sprog

  • Dansk – modersmål
  • Engelsk – flydende
  • Tysk – rimeligt
  • Fransk – lidt kendskab
  • Nepalesisk – lidt kendskab

Kurser

2013 – Kursus i ophavsret (Dansk Journalistforbund & Dansk Forfatterforening)

2013 – Kursus i Fundraising (Dansk Journalistforbund)

2007 – Sundhedsantropologi, Københavns Universitet (introduktionsforløb /forelæsningsrække v. professor Susan R. Whyte).

2000 – 2007 – løbende kurser og konferencer om bl.a. intranet usability kursus (Jacob Nielsen/Normann Group), intern og ekstern kommunikation, power point præsentationer, storytelling, interesser og politisk indflydelse, CMS kurser, webredaktion, kompetent sagsbehandling (indhold og teknik), sprogpolitik og praksis, handel og patientinformation, webcasting, streaming.

Privat

Gift. 2 børn (drenge – en på 23 og en på 17). I min fritid elsker jeg at være sammen med min familie og venner, løbe (eller slentre) med min Bull Terrier, rejse kloden rundt på kryds og tværs, læse, skrive, lave collager, rode i min krydderhave, lave mad – og mest af alt – høre gode historier fra mennesker, der har det som passion – at gøre en forskel.

Jeg sender naturligvis gerne referencer på opfordring.