Spis salt til…. Forskningsformidling er ikke altid entydigt

Sundhedsjournalister og politikere er et trængt folkefærd. Det samme er læger, og det er der flere gode grunde til.

Alt imens medierne bugner med kostråd for og imod alt fra saltindtag, sundt fedt og farligt fedt til mere eller mindre outrerede motionsråd (for nu bare at tage toppen af isbjerget), forsøger befolkningen at navigere rundt mellem hylderne i supermarkederne efter bedste evne.

Men… det er nærmest umuligt at fægte sig igennem den urskov af modstridende budskaber, uden indimellem at miste orienteringen helt.

For nyligt havde Ugeskrift for Læger en tankevækkende ikke-nyhed. Som så var en nyhed alligevel.

Et hold amerikanske læger, Trinquart L, Johns DM og Galea S, havde sat sig for at undersøge, hvordan man forholder sig til videnskabelige konklusioner i forhold til – saltindtag. Er der noget om snakken – kan videnskaben virkelig dokumentere, at for meget salt er farligt – eller siger resultaterne noget andet?

Hvis det bare var så enkelt.

Nye videnskabelige undersøgelser viser….

Ved – minutiøst – at gennemgå 263 rapporter, der er lavet over 36 år, var de tre amerikaneres konklusion, at forskerne tilsyneladende er tilbøjelige til at citere de kilder, de selv er enige med. Der er ikke noget entydigt svar på om det er sundhedskadeligt at spise for meget salt.

Er det ”videnskab” som i ”nye videnskabelige undersøgelser viser….osv.”? Næppe. Overraskende? Måske.

Hvis man kradser lidt i overfladen og kigger på rapporterne, der danner grundlaget for forskernes meta-analyse, offentliggjort i The International Journal of Epidemiology, er 25 % af dem studier, 5 % systematiske reviews, 4 % er guidelines og 66 % er kommentarer, breve og reviews – alle fra perioden 1978-2014.

Ud af alle disse rapporter støttede 54 % hypotesen om sammenhængen mellem for stort saltindtag og sundhedsrisici, 33% støttede den ikke – og så var der den lille del – 13 % som ikke konkluderede noget bestemt.

Men…

Retorik for viderekommende

95 % var tilsyneladende mere tilbøjelige til at citere rapporter, der var nået til samme konklusion som dem selv – end de var til at citere rapporter, hvor resultatet viste det stik modsatte.

Er det fordi forskere i virkeligheden er konfliktsky og ikke ønsker at vælge side i saltkonflikten, kunne man spørge sig selv? Ja og nej.

Det er egentlig ikke ny viden som sådan, men det illustrerer, hvorfor det kan være svært at navigere som lægperson eller blot som patient, når argumenter for og imod salt i virkeligheden viser sig at stamme fra et videnskabeligt væksthus, hvor “gartnere” høster de verbale afgrøder, de nu synes passer bedst ind i egen retorik.

Så meget mere grotesk er det, at State Supreme Court i New York i disse måneder forventes at afgøre, om hvorvidt større restaurationskæder som Subway, T.G.I. Friday’s og Applebee’s, skal tilføje et lille saltbøsse ikon på deres menukort, hvis en ret viser sig at indeholde mere end 2,300 milligram sodium, som mange ernæringsrådgivere siger burde være det maksimale daglige indtag.

De intellektuelle partisaner

Tallene, der er omtalt i ”salt – opgørelserne” er ikke unikke for lægevidenskaben. Amerikaneren Brooks skrev allerede i 1985, at måden en lægevidenskabelig forsker forholder sig til videnskabelige tekster ligner et mønster, man kender fra andre akademiske grene.

Brooks interviewede forskere fra forskellige fakulteter på Iowa University, og fandt der ud af, at den vigtigste grund til at citere, var ønsket om at virke overbevisende overfor kollegaer på den måde begrunde eget synspunkt. Brooks konkluderede, at forfatterne på den måde ønskede at fremme deres egne meninger og bruge litteraturen til at retfærdiggøre deres synspunkter: ”Authors can be pictured as intellectual partisans of their own opinions, scouring the literature for justification’.

Frygt eller frelse

Man kan næppe med nogen rimelig grund bebrejde forskere for, at de ikke er 100 % opdaterede på alt udgivet videnskabeligt materiale, før de selv udtaler sig om de konklusioner, de ’selv’ er nået frem til.

Men når formiddagsaviserne (især), livstilsmagasiner osv. dedikerer flere helsider til såkaldt journalistik om sundhed og sygdom, og den undrende offentlighed se sig selv verbalt fodret med budskaber om alt fra madvarer, der kan ”frelse” syge eller skabe frygt hos de raske – så er det, det går hen og bliver problematisk.

Det er ikke nødvendigvis forkerte informationer, der følger med, men problemet er, at man meget ofte spreder budskaber, der på næsten religiøs, grænsende til fanatisk vis, skævvrider alt for meget videnskabeligt stof, så det glider lettere ned. Men fordi noget bliver gentaget tilstrækkelig mange gange, bliver det ikke nødvendigvis mere videnskabeligt dokumenteret af den grund.

For et par år siden udgav Vidensråd for Forskningsformidling (som er nedsat af Lægeforeningen og Trygfonden) en slags ”manual” målrettet især sundhedsjournalister. De gik lige til stålet fra første side.

“At der er evidens for noget, er udelukkende udtryk for, at flere solide forskningsresultater peger i samme retning. Hvis det modsatte er tilfældet, altså at forskningsresultaterne peger i forskellige retninger, eller der ikke findes flere undersøgelser af samme problemstilling, taler man derimod om, at der er manglende eller utilstrækkelig evidens”.

Så mens der investeres milliarder på at undersøge eks. fødevarers indvirkning på vores helbred, bruges der enormt mange kræfter på bagefter at dissekere oplysningerne, så de bliver lettere fordøjelige. I processen – om man så må sige, kan budskaberne ændre karakter til at blive nærmest uspiselige, fordi de “videnskabelige resultater” kan gå hen og blive decideret misvisende. Det må kunne gøres bedre.

Er det så fordi lægerne, forskerne, formidlerne er dumme eller beregnende? Nej, men det giver unægteligt stof til eftertanke, når man kaster et blik på nutidens “sundhedsformidling”.

Måske man skulle tage det med et “gran salt”.

Ugeskrift for Læger, Udtalt polarisering i den videnskabelige litteratur om sammenhængen mellem saltindtag og sundhedseffekter

Brooks, 1985: ’Authors can be pictured as intellectual partisans of their own opinions, scouring the literature for justification’«.

Trinquart L, Johns DM, Galea S. Why do we think we know what we know? A metaknowledge analysis of the salt controversy. Int J Epidemiol 17. feb 2016

Handbook, Cochrane Citation bias

Vidensråd for Forebyggelse, Siff Malue Nielsen og Ole Nørgaard,

Håndbog i sund formidling – et indblik i forskningens verden , 2014.

 

 

Hæld antibiotikaen i øret….. ?

Link

I mit nyhedsbrev “Få tricket til at være sikker på, om dine patienter forstår dig” får du historien om den amerikanske familielæge Ph.d. Mary S. Kelly, fra The Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University, Bronx i New York. Nok er den absurd, men desværre ikke usædvanlig.

Der er uhyggeligt mange eksempler på, hvor galt det kan gå, når kommunikationen mellem læge, sygeplejerske og patient mislykkes. Det samme gør sig gældende, når hospitalet skal kommunikere med den praktiserende læge og omvendt.

Selvom der arbejdes intenst på at sætte systemer op, som skal minimere fejlene – i fagsprog kaldet utilsigtede hændelser – kan det nok aldrig helt undgås, at der opstår fejl.

Pilleglassets verbale hemmeligheder

Mens de lærde diskuterer, om der overhovedet er funktionelle analfabeter, fastlår forskere både i Danmark og USA, at kommunikationen med en udsat gruppe patienter – herhjemme 9–10 % – er så mangelfuld, at det kan være til fare for dem selv og dem, de tager sig af.

En undersøgelse foretaget i 2008 og i 2010, lavet af Adult Literacy Program på Einsteins Fisher Landau Center for behandling af indlæringsvanskeligheder, viste, at næsten 75 % af denne gruppe patienter undlod at fortælle deres læge, at de ikke kunne forstå de instruktioner, der var på f.eks. et pilleglas.

Selvom problemet er knapt så omfattende i Danmark, fordi der er færre personer med indlærings- og læsevanskeligheder, kan det være galt nok.

Dansk Selskab for Almen Medicin skriver en gang om måneden i deres nyhedsbrev om ”utilsigtede hændelser”. Her kan man ved selvsyn konstatere, hvor galt det kan gå, når kommunikationen kikser mellem læge og patient.

Det er ikke opmuntrende læsning, men ikke desto mindre vigtig information, fordi fokus ligger i at bruge andres erfaringer til selv at undgå fejl.

To centrale spørgsmål kan ”afsløre” patienten

En nem måde at komme nogle af de utilsigtede hændelser i forkøbet, er ved at stille to spørgsmål, så du hurtigt kan få en fornemmelse af, om du sidder overfor en patient med læsevanskeligheder.

Spørgsmålene lyder:

”Hvor ofte har du brug for at have nogen til at hjælpe dig, når du læser vejledningen, pjecer eller andet skriftligt materiale fra din læge eller apotek?”

Hvis patienter svarer “nogle gange”, “ofte ” eller “altid “, har de brug for en vis støtte.

”Hvor sikker er du, når du udfylder medicinske formularer om dig selv?”

Hvis patienter svarer “nogenlunde sikker”, “en lille smule sikker” eller “slet ikke”, har de brug for hjælp.

Et par hurtige kneb

Hvis det viser sig, at din patient har behov for støtte, er her et par enkle tiltag, der kan hjælpe læger og patienter til at kommunikere klart:

• Foreslå, at din patient har et familiemedlem eller en ven til stede, når patienten modtager information eller instruktioner.

(Alene det, at patienten kan være nervøs for at få et prøvesvar, kan have indflydelse på, om budskaberne trænger igennem).

• Spørg evt. lægesekretæren, om hun kan tilbyde assistance til at fuldføre formularer.

• Bekræft, at patienten har forstået dine instruktioner ved at bede ham eller hende om at gentage dine oplysninger.

Endelig kan du opmuntre til, at patienten stiller spørgsmål. På den måde sikrer du dig, at patienten forlader konsultationen med den nødvendige viden til selv at følge op på det, I har aftalt.

Få professionel hjælp

Hvis du har brug for hjælp til at få gennemgået det informationsmateriale, du gerne vil udlevere til dine patienter, til at få tjekket, om din hjemmeside er forståelig, til at få skrevet dit nyhedsbrev eller andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Og husk: de første 15 minutters rådgivning er gratis, ligesom det heller ikke koster dig noget at få et tilbud på en opgave, du overvejer at få løst hos mig.

Kilder:

Dansk selskab for almen medicin’s nyhedsbrev

The Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University

American Medical Association – Health Literacy Program

 

 

 

 

Den 7. regering – et folkeeventyr

Det er aldrig kedeligt at se nyhederne på tv. Som nu forleden dag, hvor landets prøvede statsminister Helle Thorning-Smith måtte forsøge sig med at hælde “gammel vin på nye flasker”. “Det her”, sagde hun blandt andet til de fremmødte forfrosne danskere, der var rykket ud iført flyverdragter og dunjakker for at se rigets øverste repræsentanter stå og trippe på Amalienborg Slotsplads endnu en gang, “er øh.. den nye regering”.

Det var lidt som at være vidne til et folkeeventyr. Først skal hovedpersonerne så grueligt meget igennem, for endeligt at være kommet til en ny kreativ løsning (vel kan man stege krager i træsko – det er bare et spørgsmål om fantasi og vedholdenhed) – så er helten (eller heltinden) i mål – ad omveje….

Tallet 7 er magisk. Spørgsmålet er, om det at skulle danne den 7. regering indenfor så få år er nogen god idé. Man må sige, hun kæmper bravt – denne fru Thorning-Smith – for midt i al mudderkastningen og de verbale himmelvendte øjne i medierne – så må det også nogle gange være et ualmindeligt utaknemmeligt hverv at være politiker i Danmark.

Mens vi raser over reformer, sveder tran under skattetrykkets åg, protesterer (alt for lidt) over elendige digitale løsninger, lukkethed (den nye offentlighedslov) og finder os i stigende mistænkeliggørelse, overvågning og andre ubehageligheder fra det officielle Danmark, glemmer vi også af og til, at vi har stemt, valgt og besluttet, at nogen skal repræsentere os i den demokratiske model.

Vi skal ikke holde op med at stille relevante, nærgående spørgsmål. Vi skal heller ikke lade os nøje med orienteringshæmmede, visionsløse og magtbegærlige repræsentanter. Men vi skal holde fast i, at hvis vi vil have et demokrati, så er vi nødt til at bakke op om de mennesker, der kaster al deres energi og vågne timer ind i at regere Danmark. Det er muligt for alle og enhver stemmeberettiget at lade sig stille op til valg. Uanset om man kommer i tv eller ej.